Substantiv

bevægelse 2

det at nogen el. noget skifter stilling el. rører ...

I en sætning

 • Karen rakte en hånd ud og strøg hende over kinden. Det var en lille let bevægelse, men den føltes tung og varm
 • Hun betragter opmærksomt hans mindste bevægelse

Placering

bevægelse har ingen overbegreb

Underbegreber

 • abduktion: en arms el. et bens bevægelse bort fra kroppens mi ...
 • arbejdstakt: stemplets bevægelse fra top til bund el. omvendt, ...
 • armbevægelse: bevægelse af armen, især i form af gestus og gebær ...
 • benbevægelse: det at bevæge de lemmer som udgår fra underkroppen
 • blink: bevægelse hvor øjenlåget lukkes og åbnes hurtigt i ...
 • blodstrøm: blodets bevægelse i organismens netværk af blodåre ...
 • brus: vands hurtige bevægelse, evt. under udsendelse af ...
 • bøjning: det at bøje i kroppen; det at bøje en legemsdel
 • bølge, bølgegang, og vove: (kraftig) stigende og faldende bevægelse i overfla ...
 • bølgebevægelse: skiftevis stigende og faldende el. udvidende og sa ...
 • cirkelbevægelse: cirkelformet bevægelse
 • cirkulation: gentagen, strømmende bevægelse i en bestemt bane
 • dans: rytmisk bevægelse af fødder og krop, oftest i takt ...
 • dans: bevægelse der minder om dans
 • drej: gradvis ændring fra bevægelse i én retning til bev ...
 • drejning: gradvis ændring fra bevægelse i én retning til bev ...
 • fald: det at komme fra oprejst til liggende stilling pga ...
 • fingerbevægelse: (ingen definition)
 • fjed: bevægelse hvor foden flyttes fra ét sted til et an ...
 • forkastning: bevægelse langs en brudflade i jordskorpen hvorved ...
 • fosterbevægelse: (ingen definition)
 • friløb: det at en cykels pedaler og kæde frit kan bevæges ...
 • gebærde: bevægelse som man gør med armene og hænderne for a ...
 • gestus: bevægelse som man gør med hænderne og armene for a ...
 • gib: lille, pludselig bevægelse i kroppen, fremkaldt af ...
 • gnideri: det at gnide
 • hop: svævende bevægelse opad og fremad
 • hovedbevægelse: (ingen definition)
 • hovedkast: hurtig bevægelse med hovedet
 • hug: hårdt stød, spark el. anden hurtig bevægelse
 • hvirvelbevægelse: (ingen definition)
 • håndbevægelse: bevægelse med hånden som (ubevidst) udtryk for en ...
 • jordskorpebevægelse: (ingen definition)
 • kamerabevægelse: bevægelse som man foretager med kameraet ved en fi ...
 • kast: hurtig bevægelse med (en del af) kroppen
 • kast: voldsom, rykvis bevægelse
 • knæløftning: gymnastisk øvelse hvor man løfter det ene ben højt ...
 • kolbøtte: gymnastisk bevægelse hvor man krummer sig sammen o ...
 • kropsbevægelse: bevægelse som man foretager med sin krop
 • krusning: let bevægelse el. sammentrækning af ansigtshudens ...
 • manøvre: én el. flere bevægelser der udføres med kroppen me ...
 • manøvre: bevægelse el. adfærd der har et bestemt formål
 • mundbevægelse: (ingen definition)
 • muskelbevægelse: (ingen definition)
 • nik: kortvarig bøjning af hovedet ned og op igen, fx so ...
 • omdrejning: en roterende maskindels bevægelse omkring sin egen ...
 • omdrejning: en genstands bevægelse omkring sin egen akse
 • omgang: bevægelse hele vejen rundt om en akse, i en kreds, ...
 • omløb: blodets cirkulerende bevægelse i organismen
 • parade: bevægelse hvor en arm, et ben el. et våben løftes ...
 • pendulbevægelse: (ingen definition)
 • piruet: bevægelse i skøjteløb el. dans hvor man stående på ...
 • pumpebevægelse: (ingen definition)
 • refleksbevægelse: (ingen definition)
 • rotation: det at rotere; roterende bevægelse
 • rullen: (ingen definition)
 • ryk: voldsom, sitrende el. krampagtig bevægelse i en le ...
 • ryk: kortvarig, pludselig og ofte voldsom bevægelse hvo ...
 • rystelse: serie af rystende, mere el. mindre kraftige småbev ...
 • samlejebevægelse: gentagen rytmisk bevægelse frem og tilbage med und ...
 • selvsving: den større og større bevægelse der fremkommer når ...
 • siksakbevægelse: bevægelse der forløber i skarpe sving skiftevis ti ...
 • slag: bevægelse hvor hånden el. et redskab hurtigt føres ...
 • slag: kortvarig bevægelse væk fra (og tilbage til) et be ...
 • slag: hurtig, ofte rykvis bevægelse med fx hånden, halen ...
 • slinger: slingrende bevægelse
 • slowmotion: (forestilling om) en langsomt udført bevægelse el. ...
 • spjæt: hurtig, kortvarig og pludselig bevægelse med en le ...
 • spredning: det at gøre afstanden mellem to legemsdele større
 • spring: en sådan bevægelse udført på en bestemt, indøvet m ...
 • spræl: sprællende bevægelse
 • stempelslag: den bevægelse som et stempel foretager mellem øver ...
 • stød: pludseligt opstående, kraftig og rykvis bevægelse
 • stød: stødende bevægelse med et stikvåben
 • stød: pludselig, kraftig bevægelse af vinden
 • stød: kort, fremadrettet bevægelse med en billardkø for ...
 • suttebevægelse: (ingen definition)
 • svaj: svingende bevægelse
 • sving: (kraftig el. pludselig) bueformet bevægelse, ofte ...
 • svingning: (periodisk) bevægelse omkring en ligevægtsværdi af ...
 • svingning: det at ændre bevægelsesretning el. bevæge sig frem ...
 • svømmetag: bevægelse som man foretager med arme og ben når ma ...
 • sæt: pludselig, rykvis bevægelse i kroppen
 • tarmbevægelse: tarmvæggens peristaltiske bevægelse
 • tic: ukontrollabel rykvis bevægelse af en (ansigts)musk ...
 • tropisme: en plantes bevægelse forårsaget af og rettet imod ...
 • turbulens: uregelmæssige bevægelser i en strøm af luft el. væ ...
 • udsving: bevægelse i forhold til et nulpunkt, en neutral po ...
 • vending: det at vende noget el. nogen fra den ene side til ...
 • vending: det at vende sig rundt så kroppen bevæger sig el. ...
 • vibration: meget hurtig, lille frem- el. tilbagebevægelse el. ...
 • vingeslag: op- og nedadgående bevægelse med vingerne under fx ...
 • vink: bevægelse med en løftet arm og hånd til hilsen el. ...
 • vrid: pludselig og kraftfuld vridende bevægelse
 • åretag: skovlende bevægelse med én el. flere årer i vand
 • øjenbevægelse: (ingen definition)

Egenskaber

Dynamisk, Agentiv, Fysisk og Placering