Substantiv

bygning 3

fast, fritstående konstruktion med vægge og tag be ...

I en sætning

 • Karl går forbi Carlsberg Imperiets vældige bygninger med tårne og elefanter og mosaikker

Placering

bygning har 3 overbegreber (bebyggelsebyggearbejdelegeme)

Alignering

Det Engelske Wordnet har begreber der svarer til det Danske:
 • (Engelsk) building og edifice: a structure that has a roof and walls and stands more or less permanently in one place

Underbegreber

 • akvarium: bygning med en samling af sådanne akvarier, især e ...
 • ambassade: bygning (el. del af bygning) som rummer en ambassa ...
 • amtsgård: den bygning i et amt hvor amtsborgmesteren, amtsrå ...
 • anstalt: Bygning for offentlig institution med et bestemt f ...
 • babelstårn: ambitiøst og provokerende bygningsværk
 • bagbygning: bygning som er adskilt fra el. sammenbygget med de ...
 • bank og pengeinstitut: bygning hvor en sådan virksomhed med ansatte, kont ...
 • barak: enkel (træ)bygning opført til midlertidig brug
 • basilika: antik romersk bygning bestående af et hovedrum, ev ...
 • behandlingssted: hospital, institution e.l. der yder helbredsmæssig ...
 • betonbyggeri, betonkasse og betonklods: bygning opført i beton
 • bibliotek: offentlig institution der udlåner bøger, tidsskrif ...
 • bindingsværksbygning: bygning der er opført i bindingsværk
 • borg: befæstet bygning el. bygningskompleks opført (i mi ...
 • brandfælde: sted der har en sådan placering el. er i en sådan ...
 • brandstation: bygning hvori brandfolk opholder sig og brandslukn ...
 • butik, butikslokale og forretning: (mindre) lokale el. bygning hvor en handlende udst ...
 • bådehus: bygning indrettet til opbevaring af både
 • børnehaveseminarium: bygning hvori indgår uddannelsesinstitution der ud ...
 • børs: institution for organiseret, (især elektronisk) na ...
 • cirkus: stort telt el. bygning med tilskuerpladser der omg ...
 • cirkusbygning: bygning med manege, tilskuerpladser og evt. hestes ...
 • cykelskur: skur til at parkere cykler i
 • dampbad: bygning el. rum hvor man kan få et dampbad
 • dommertårn: høj, fritstående bygning hvorfra man kan overvåge ...
 • drivhus: hus af glas el. plastic hvori man kan dyrke plante ...
 • ejendom og hus: hus el. anden bygning til beboelse el. erhverv, ev ...
 • enetagesbygning: (ingen definition)
 • fabriksbygning: (ingen definition)
 • foderhus: åben, tagdækket bygning af træ hvor man lægger fod ...
 • forsamlingshus og sognegård: bygning med møde- og undervisningslokaler, bibliot ...
 • fæstning og fort: bygning el. institution der minder om et sådant an ...
 • anstalt, fængsel, spjæld og straffeanstalt: bygning til forvaring af personer der er idømt fri ...
 • garage: lukket bygning der er beregnet til parkering af ét ...
 • godsterminal: endestation el. omladningscentral for transport af ...
 • gudshus: bygning viet til dyrkelse af den kristne, jødiske ...
 • gæstehus: bygning hvor tilrejsende gæster kan overnatte
 • hangar: stor bygning i en lufthavn hvor fly opbevares, par ...
 • helligdom: hellig bygning, område el. ting som danner ramme o ...
 • hjørnebygning: (ingen definition)
 • hovedbygning og hovedhus: den største (og fineste) bygning i et bygningskomp ...
 • hundepension: sted der tilbyder pasning af hunde i kortere perio ...
 • hus: bygning der rummer en institution, forening e.l.; ...
 • hønsehus: bygning indrettet til at holde høns i
 • institut: institution, virksomhed e.l. hvis primære opgave e ...
 • kapel: mindre bygning el. rum til private el. offentlige ...
 • kedelhus: særlig bygning der indeholder et kedelanlæg til fr ...
 • kennel: sted hvor der (autoriseret) opdrættes racehunde (o ...
 • klods: stor genstand, fx et hus
 • klosterbygning: bygning som er bestemt til at være el. bruges som ...
 • kommandopost: tårnlignende bygning hvorfra togtrafikken dirigere ...
 • konferencecenter: bygning el. bygningskompleks der er beregnet el. u ...
 • kongrescenter: stor bygning hvor der kan afholdes kongresser og l ...
 • kontroltårn: (høj) bygning ved start- og landingsbaner i en luf ...
 • krematorium: bygning el. rum med en stor ovn til ligbrænding
 • kursuscenter: stor bygning ell. anlæg til afholdelse af kurser h ...
 • lager: bygning el. rum som bruges til opbevaring af varer ...
 • landbrugsbygning: (ingen definition)
 • landmærke: bygning e.l. som man kan orientere sig efter, fx i ...
 • lighus: bygning el. rum (i tilknytning til et hospital) hv ...
 • ligkapel: bygning el. rum (i tilknytning til en kirkegård) h ...
 • lufthavnsbygning: (ingen definition)
 • lysthus: lille (træ)bygning i en have el. park hvor man kan ...
 • længe: lang bygning som hører til et større bygningskompl ...
 • magasinbygning: (ingen definition)
 • maskinhus: bygning der rummer en el. flere maskiner, typisk t ...
 • mausoleum: stor og statelig bygning der rummer en betydelig p ...
 • murstensbygning: (ingen definition)
 • museum: (bygning med) samling af historisk, kunstnerisk el ...
 • museumsbygning: bygning der er et museum
 • mølle: bygning udstyret med maskiner til at male korn til ...
 • naziborg: bygning der er tilholdssted for en gruppe nazistis ...
 • nybygning: nyt hus, skib e.l.
 • pakhus: lagerbygning, især ved en havn, hvor varesendinger ...
 • palads: monumental (offentlig) bygning
 • panoptikon: bygning el. rum der er indrettet så man fra ét ste ...
 • pavillon: (mindre) bygning opført til et bestemt, tidsbegræn ...
 • pavillon: lille bygning bygget i tilknytning til et slot, pa ...
 • pavillon: mindre bygning i en have el. park, brugt som lysth ...
 • pavillonbygning: (ingen definition)
 • pensionat: sted hvor man under hjemlige forhold kan bo og spi ...
 • planetarium: bygning med en indvendig kuppel hvor man vha. en s ...
 • politistation og station: bygning el. lokaler hvor politiet har kontor
 • portbygning: (ingen definition)
 • posthus og postkontor: bygning der rummer et ekspeditionssted for postvæs ...
 • postterminal og terminal: centralt, større ekspeditionssted for post el. var ...
 • pragtbygning: (ingen definition)
 • pyramide: bygning el. konstruktion med form som et sådant gr ...
 • regeringsbygning: bygning som er sæde for et lands regering, ministe ...
 • remise: bygning hvor lokomotiver, busser el. sporvogne sti ...
 • retirade: lille, simpel bygning med toilet uden vandskyl
 • domhus og retsbygning: bygning hvor en domstol har sæde
 • ridehus: bygning hvori der er anlagt en ridebane
 • rigsdagsbygning: (ingen definition)
 • rockerborg: afskærmet og tillukket bygning el. ejendom hvor en ...
 • rotunde: rund bygning el. sal
 • ruin: (resterne af en) bygning der er ødelagt
 • rådhus: den bygning i en kommune hvor borgmesteren, kommun ...
 • sidebygning: tilstødende, ofte mindre bygning i et bygningskomp ...
 • skole: institution hvor der gives undervisning (for børn ...
 • skolebygning: (ingen definition)
 • skur: lille, simpel bygning af træ
 • slagtehus: stor bygning hvor der slagtes husdyr
 • slot: stor, rigt udsmykket bygning (el. bygningskompleks ...
 • sporingsstation: bygning forsynet med særligt radio-, radar- og kik ...
 • staldbygning: (ingen definition)
 • stationsbygning: en jernbanestations hovedbygning
 • svømmehal og svømmer: offentlig bygning med svømmebassin(er), baderum os ...
 • boks, telefonautomat og telefonboks: lille bygning med et rum el. aflukke hvor der er e ...
 • tempel: bygning der er indviet til dyrkelse af en guddom
 • tempelbygning: bygning bestemt til el. brugt som tempel
 • tilbygning: bygning der er tilføjet til en eksisterende bygnin ...
 • tinghus: bygning der rummer en varetægtsarrest, og i hvilke ...
 • toldbod: havnebygning el. -lokalitet hvor der foregik toldb ...
 • tropehus: bygning til dyr og planter fra tropiske områder, t ...
 • træhus: hus hvis ydervægge er af træ
 • tyrkisk bad: bygning el. rum hvor man kan få tyrkisk bad
 • tårn: høj, slank bygning (el. bygningsdel) der har lille ...
 • tårn: høj bygning el. konstruktion der rummer en særlig ...
 • tårnbygning: (ingen definition)
 • udhus: mindre bygning i forb. med en bolig, beregnet til ...
 • udstillingsbygning: (ingen definition)
 • universitet: stor institution hvor der gives videregående uddan ...
 • vagthus: lille hus hvorfra en vagt kan holde opsyn
 • væksthus: (større) glasoverdækket, ofte opvarmet hus hvor pl ...

Egenskaber

Bygning og Objekt